20/09/2019- 08:45:11

Nova normativa de pràctiques de Monitors de natació nivell 1, aplicada


Pràctiques de Monitors de natació Nivell 1

Tots els clubs adscrits a la Federació de Natació Comunitat Valenciana, així com qualsevol entitat pública o privada que realitze cursos de natació a les seues instal·lacions, podran sol·licitar la realització de pràctiques durant el pròxim any 2019/2020 als alumnes que hagen acabat el curs de monitor nivell 1 després de l'entrada en vigor de la nova normativa reguladora del dia 1 de març de el 2019.

No obstant això, aquestes entitats han de complir una sèrie d'aspectes com és el compromís de la major difusió possible dels cursos o activitats organitzades per l'Escola d'Entrenadors de la Federació Valenciana de Natació.

 A més, les instal·lacions han de proporcionar cursos de tots els nivells d’ensenyament de natació (iniciació, manteniment, perfeccionament, etc.) i el tutor responsable de les pràctiques ha de posseir la titulació d'Entrenador Superior o auxiliar.

Qualsevol altre conveni subscrit o un altre requisit indispensable, com el pagament d'una quota, anterior a la data esmentada, quedaran anul·lats.

Cal destacar que els monitors en pràctiques únicament actuaran en qualitat d'ajudants en qualsevol activitat que realitzen, sense assignació de cap grup de treball, ja que es troben en fase de formació fins a la finalització de les pràctiques. Durant aquest període de pràctiques, els futurs monitors estaran coberts per una assegurança d'accidents, subscrita per la F.N.C.V ..

A continuació, adjuntem el document de la nova normativa que inclou el model de sol·licitud de pràctiques. Ambdós documents hauran de ser cumplimentats junt amb la resta de la documentació requerida i enviats a l'ESCOLA D'ENTRENADORS (escuela@fncv.es) 

Últimes notícies