Document Data Descàrrega
Representació entitat esportiva per a Votar 08/07/2022
Renúncia a pertànyer a la Comissió Gestora 08/07/2022
Presentació candidatura a Presidència 08/07/2022
Candidatura d'Entitat Esportiva a Assemblea General 08/07/2022
Presentació Candidatura a Assemblea General 08/07/2022
Recurs al Tribunal d'Esport 08/07/2022
Recurs a la Junta Electoral Federativa 08/07/2022
Acta Extraordinaria 18.06.2022 28/06/2022
Modificacions reglament electoral per l'ASSEMBLEA GENERAL 28/06/2022
Acta de constitució de la comissió gestora i nomenament 28/06/2022
ACCÉS Al CENS 29/05/2022
Reglament Electoral 2022 29/05/2022
Convocatòria Assemblea 29/05/2022
Document Data Descàrrega
Resolución Reclamaciones ante Junta Electoral 27/07/2022
Reglament Electoral 2022 26/07/2022
Resolución Junta Electoral Federativa 22/07/2022
Acta Sorteo Mesa Electoral 22/07/2022
Acta de constitución de la Junta Electoral 29/06/2022
Document Data Descàrrega
Annex IV 29/05/2022
Annex III 29/05/2022
Annex II 29/05/2022
Annex I 29/05/2022
Sol·licitud per a ser observado@r de la Comissió Gestora 29/05/2022
Sol·licitud per a ser membre de Junta Electoral 29/05/2022