Document Data Descàrrega
Composición Miembros Asamblea 2022 03/03/2023
Document Data Descàrrega
Aprobación acta de la Asamblea del 30 de septiembre del 2023 16/07/2024
Acta Extraordinaria 1.07.2023 18/07/2023
Acta Ordinaria 1.07.2023 18/07/2023
Acta Asamblea Extraordinaria 7.01.2023 03/03/2023
Acta Asamblea Ordinaria 7.01.2023 03/03/2023
Document Data Descàrrega
Acta Asamblea Ordinaria 20-09-2020 07/01/2021
Acta Asamblea Extraordinaria junio 2019 02/10/2019
Acta Asamblea Ordinaria junio 2019 02/10/2019
Acta Asamblea 30 de marzo de 2019 17/06/2019