Document Data Descàrrega
Junta Directiva y Cargos Asociados 2023 03/03/2023
Resolució Comunitat Familias 2022 30/11/2022
Resolució Final Comunitat Clubes 02/07/2022
Posicionament LGTBIQ+ 12/06/2022
Pèrdues i Guanys 2021 29/05/2022
Liquidació pressupost 2021 29/05/2022
Situació Comptable 2021 29/05/2022
Memòria Econòmica Anual 2021 (Abreujada) 29/05/2022
I Plan de Igualdad 26/05/2022