Càrrec Persona Contacte
President Marco Rivera Miranda marco.rivera@fncv.es
Vicepresident 1er i tresorer Pablo A. Serra Rollano pablo.serra@fncv.es
Vicepresident 2n Carlos S. Feltrer García carlos.feltrer@fncv.es
Secretari General (Delegat de Castelló) Javier Garcia-Andrade Serrano javier.garcia@fncv.es
Delegada València Estefanía Verdú Usano federacion@fncv.es
Delegat Alacant Jose Julian López Quintana federacion@fncv.es
Área Representació Institucional Jaime Sánchez Agulló federacion@fncv.es
Vocal José López Moratilla jose.lopez@fncv.es
Vocal Fátima Maestre Cabanes federacion@fncv.es
Vocal Victor Moreno Vidal vocalmaster@fncv.es
Vocal Mª José Mollá Carbonell federacion@fncv.es
Vocal Teresa Barber Cubas vocalartistica@fncv.es
Vocal Ana Belén Gonzalvo Perete federacion@fncv.es
Vocal Laura Beas Tudela vocalnatacion@fncv.es